Zainwestuj w Akcje śląskich wodociągów

Cena : Proszę o kontakt

Sprzedam Akcje pracownicze Spółek zajmujących się dystrybucją wody w woj. śląskim: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach i Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Są to Spółki osiągające bardzo dobre wyniki, działające w przyszłościowej i można powiedzieć zawsze potrzebnej branży. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka prywatyzacji inwestowanie w akcje prywatyzowanych Spółewk, zwłaszcza przed ich wejściem na Giełdę to bardzo dobra lokata kapitału. Tel: 530-777-553