System Zarządzania Magazynem, System WMS, Informatyzacja Logistyki

Wdrożenie systemu WMS nie jest rzeczą prostą. Sam proces wdrożenia jest wspólnym wysiłkiem przyszłego użytkownika oraz firmy wdrażającej. Dzieje się tak ze względu na fakt dużo lepszej wiedzy o procesach logistycznych wewnątrz organizacji po stronie Klienta,  a z kolei lepszego know-how na temat optymalizacji logistyki po stronie firmy wdrożeniowej. Firma JDA/ RedPrairie Warehouse Management prowadzi prace wdrożeniowe zgodnie z metodologią zwaną ATOM. Metodologia ta pozwala na optymalne wykorzystanie wiedzy logistycznej do wdrożenia systemu WMS.