staż

Cena : Proszę o kontakt

Fundacja Edumocni ogłasza nabór do projektu POWER


1). Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych


2) Oferujemy:


Płatny, 4-miesięczny staż zawodowy


Pracę po zakończeniu stażu


Bezpłatne szkolenia – dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zgodne z potrzebami uczestników


3) Grupa docelowa*:


wiek 18-29


status osoby biernej zawodowo


zamieszkanie na terenie powiatu: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


4) Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do projektu pod numerem telefonu 793043897 lub ul. Kościuszki 37A, Tarnów (naprzeciwko budynku ZUS)


*Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób. Kryterium promujące: osoby zamieszkujące obszary wiejskie, rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, osoby z niepełnosprawnością